médiá, televízia, rádio, internet, drôtový rozhlas, tlač, slogany, bilboardy, plagáty, postery, reklamy, big idey, koncepty, online médiá, prezentácie, upútavky, reklamné texty, scenáre pre televízne a rozhlasové reklamy, štylizácie textu, printové médiá, titulky, katalógy, buletíny, pohľadnice, prospekty, brožúry, manuály pre užívateľov, tlačové správy, obchodná korešpodencia, kontrola pravopisu, korektúry, internet, online reklamy, banery, prípadové štúdie, tvorba obsahu internetových stránok, webové prezentácie, štruktúry stránok, SEO optimalizácia, SEO poradenstvo, SEO copywriting, redakčné články, aktuality, texty, multimediálny obsah, infografika, vizualizácie, samostatná grafika, diagramy, mapy verejnej dopravy, piktogramy, grafické symboly, ikonky, tématická grafika, logotypy, fonty, logá, grafické značky, emblémy, informačné tabuľky, sociálne médiá, blogy, diskusné príspevky, LinkedIn, facebook, twitter, tumblr, pinterest, instagram, google+, myspace, posty na sociálnych sieťach, autorský zákon, copyright, creative commons...